Župna crkva Sv. Petra Apostola

Neki drže da je u Cerniku postojala katolička župa još u 12. stoljeću, navodno s crkvom sv. Marije i sv. Andrije. Župa sigurno postoji u 14. stoljeću. U vrijeme Turaka se spominje 1623. Tada župom upravljaju franjevci iz Velike. Kao župna crkva je ona sv. Nikole u Zapolju a vjernici se okupljaju i pod jednom lipom na mjestu današnje kapele sv. Linarte. Prvi poznati župnik iz 1637. je fra Ivan Poljičanin. Godine 1630. biskup fra Tomo Ivković u Cernika ima krizmu za 974 krizmanika. U samom je mjestu neznatan broj katolika, ostali su u okolici.

Godine 1660. se kod spomenute lipe spominje mala drvena kapelica i nastamba za dvojicu franjevaca. 1693. se za tu kapela napominje da je posvećena sv. Linarti (Leonardu). Poslije franjevci grade novi samostan i crkvu na sadašnjoj lokaciji i vjerojatno prije 1700. napuštaju Linartu. Nova drvena crkva je posvećena sv. Petru apostolu, sagrađena na bivšem muslimanskom groblju gdje je bila i džamija.

Godine 1736. do 1744. fra Mihajlo Paunović gradi sadašnju crkvu. Cernička se župa prostirala od Požeške gore do Save a u vrijeme vladanja Marije Terezije i Josipa II (u drugoj polovici 18. stoljeća) se na području Vojne krajine osnivaju nove župe od nekadašnjih cerničkih filijala.

Cernička župa ima sada 7 sela, filijala. U svim selima su sagrađene kapele i u njima se svake nedjelje redovito obavlja bogoslužje. Sadašnja je crkva građena u baroknom slogu. Dugačka je 37 m a široka 12 m. Posvećena je sv. Petru apostoli 1777. Više je puta obnavljana.

Velika je obnova bila 1850.

kada se gradi kor (pjevalište), proširuje svetište, otvara nova sakristija. 1858. je postavljen sadašnji glavni oltar, u crkvi su još iz prve (stare) crkve ostala četiri sporedna oltara. Godine 1909. su nabavljene sadašnje orgulje. U crkvi je propovjedaonica i sa strana u svetištu dva mala kora. Uz crkvu je podignut zvonik sa zvonima i satom. Crkva je iznutra lijepo dekorirana. Oltari su lijepi barokni osobito stari pokrajnji. Na glavni oltar 1912. postavljeni su sadašnji(tirolski) kipovi umjesto starih.

U cerničkoj su župi u bolnici na Strmcu od 1929. do 1942. kao bolničarke djelovale Milosrdne sestre sv. Križa (sestre križarice iz Đakova). Od 1951. do 1981. su u crkvi i samostanu pomagale časne sestre iz družbe Služavki Malog Isusa. Sada su vlasnici bolnice na Strmcu “Milosrdna braća”, a uz njih u bolnici djeluju i časne sestre kongregacije “Marijine sestre čudotvorne medaljice”.