Kapelice

Kapelica u ulici Sv. Roka u Cerniku

CERNIČKA MALA

Nekada zasebno mjesto između Cernika i Gradiške. Sada je spojeno na obje strane i dijelom pripada Cerniku, a dijelom Novoj Gradiški. U donjem dijelu ima kapelu sv. Vida, a u gornjem samo križ na raskrižju.

Obitelji (u ž.Cernik): 73

Duša: 211